หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน)
สพป.เชียงราย เขต 3
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนวัดรัษฎาราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านไหล่หิน
สพป.ลำปาง เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ร.ร.อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน)    จ.ศรีสะเกษ
สาลี่ พุ่มเกษม
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.วัดหนองสีงา (ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)    จ.จันทบุรี
นางสุภัชชา รักษาแก้ว
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ร.ร.กงหราพิชากร    จ.พัทลุง
นายไกรสวัสดิ์ คำมี
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.บ้านท่าลาด(ราษฏร์วิทยานุกูล)    จ.นครพนม
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 5,960,146 ครั้ง
โรงเรียนบ้านกระดาน
เข้าชม 2,278,293 ครั้ง
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
เข้าชม 1,589,379 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,283,894 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,045,745 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 950,355 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 937,325 ครั้ง
โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา
เข้าชม 864,838 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 808,779 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 801,459 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 798,519 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 794,857 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 788,744 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี
เข้าชม 765,858 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 764,001 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน
รายงานผลสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนสายธรรม | 16 ก.ย. 56
รายงานผลสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนสายธรรม | 16 ก.ย. 56
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดและแข่งขันมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10 ศูนย์เครือข่ายกา
โรงเรียนบ้านแร่ | 16 ก.ย. 56
รายงานผลสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนสายธรรม | 16 ก.ย. 56
รายงานผลสอบโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนสายธรรม | 16 ก.ย. 56
โครงการ ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน
โรงเรียนวังทองวิทยา | 16 ก.ย. 56
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ นายอำเภอวังเหนือ ได้พบผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียวังทอ
โรงเรียนวังทองวิทยา | 16 ก.ย. 56
นำเสนอBest ปฐมวัย
โรงเรียนมุกดาลัย | 16 ก.ย. 56
งานปรับปรุงบูรณะอาคารปฐมพิราม
โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ | 16 ก.ย. 56
การเลื่อนขี้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2
โรงเรียนวังทองวิทยา | 16 ก.ย. 56
ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน
โรงเรียนวังทองวิทยา | 16 ก.ย. 56
ประชุมการพิจารณาหลักสูตรและทีมวิทยากร
โรงเรียนวังทองวิทยา | 16 ก.ย. 56
ใบงานม.2 วันที่ 17 กันยายน 2556 (ใบงานสุดท้าย)
โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ | 16 ก.ย. 56
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้ร่วมแข่งขันส่งเสริมศักยภาพเด็กออทิสติกและเด็กดาวน์ซินโดรม การแข่งขันส้มตำ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค | 16 ก.ย. 56
นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2556
โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ | 16 ก.ย. 56
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งกรรมการแข่งวิชาการศูนย์ลำห้วยโทงฯ (มีชื่อซ้ำ 2 กิจกรรม) โดยให้นางธนพร ผลาจันทร์
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 16 ก.ย. 56
ขอร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) | 16 ก.ย. 56
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนโรงเรียนดงขุยวิทยาคม | 16 ก.ย. 56
นักเรียนร่วมแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) | 16 ก.ย. 56
ด่วน ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการสอบการอ่าน ป.3และป.6 ประชุม 16 กย.เวลา 13.00น.
โรงเรียนคำสายทองวิทยา | 16 ก.ย. 56
สอบปลายภาค 1/2556 วันที่ 30 ก.ย.- 4 ต.ค.56
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 16 ก.ย. 56
ประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 ก.ย.56
โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | 16 ก.ย. 56
ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ (โครงการ ส.พ.ค.ให้โอกาส ประจำภาคเรียนที่ 1/2556)
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม สพม. เขต 20 | 16 ก.ย. 56
วิมลสาส์น
โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา | 16 ก.ย. 56
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 สพป.มค. 2
โรงเรียนบ้านดง | 15 ก.ย. 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น | 15 ก.ย. 56
ป้ายโรงเรียนบ้านเสรียง
โรงเรียนบ้านเสรียง | 15 ก.ย. 56
ผลการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว (ปฐมวัย) | 15 ก.ย. 56
23 - 25 กันยายน 2556 แข่งขันทักษะฯศุนย์ที่ 16 โคกนาคำ
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 15 ก.ย. 56
18 กันยายน 2556 สพป.ร้อยเอ็ด 2 จะมาประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร | 15 ก.ย. 56
งานเกษียณนายสายทอง อินธิสิทธิ์
โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต | 15 ก.ย. 56
ยินดีต้อนรับ ครูต่างประเทศคนใหม่
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 15 ก.ย. 56
ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 15 ก.ย. 56
สถานที่แข่งขันระดับประถมศึกษา(อย่างไม่เป็นทางการ) ตารางกิจกรรมการแข่งขันการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรีย
โรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย | 15 ก.ย. 56
มอดกฐมสัมฤทธิ์เด็กดี v-Star ปี 2556 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2556
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว | 14 ก.ย. 56
การทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กกี V-Star ปี 2556 ณ วัดเขากาญจนเขต (เขานาง) วันที่ 29 ตุลาคม 2556
โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว | 14 ก.ย. 56
จำนวนโรงเรียน/กิจกรรม (เรียนร่วม) ที่เข้าแข่งขันวิชาการศูนย์ลำห้วยโทง 19-20 กย.56
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 14 ก.ย. 56
จำนวนโรงเรียน/กิจกรรม (ปกติ) ที่เข้าแข่งขันวิชาการศูนย์ลำห้วยโทงฯ 19-20 กย.56
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 14 ก.ย. 56
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการแข่งวิชาการศูนย์ลำห้วยโทงฯ 19-20 กย.56
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 14 ก.ย. 56
ปฎิทินการแข่งขันวิชาการศูนย์ลำห้วยโทงฯ
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 14 ก.ย. 56
ขอเชิญกรรมการตัดสินการแข่งขันวิชาการระดับศูนย์ฯประชุม 17 กันยายน 2556
โรงเรียนบ้านขัวก่าย | 14 ก.ย. 56
กลุ่มช่อม่วง
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 14 ก.ย. 56
แหนมพริกไทย
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย | 14 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 14 ก.ย. 56
ผู้อำนวยการณภาวดี วันนูและรองผู้อำนวยการบำรุง ธรรมจารีสวัสดิ์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ผู้บ
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม | 14 ก.ย. 56
ผลิตภัณฑ์หม้อน้ำรัตนสุวรรณ
โรงเรียนวัดสลักเหนือ | 14 ก.ย. 56
รับนักเรียนกลับบ้าน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา | 14 ก.ย. 56
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ | 14 ก.ย. 56
สรุปกีฬาสหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม ปีการศึกษา 2556 แยกโรงเรียน
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 13 ก.ย. 56
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนคัดเลือกเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตลุ่มน้ำยาม ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนโพนงามศึกษา | 13 ก.ย. 56
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 125/571 Next »

 

หน้าหลัก| ข่าวประชาสัมพันธ์| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th