ผู้บริหาร

นายประทีป ชูเชิด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เครือข่ายสังคม
netlog
facebook
Twitter
hi5
google plus
youtube
ผู้ดูแลระบบ
kruthi48@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฝึกอนุบาล2 (อ่าน 214) 23 ก.ค. 56
แบบฝึกอนุบาล (อ่าน 218) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.6 (หลักสูตรใหม่) (อ่าน 1325) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.5 (หลักสูตรใหม่) (อ่าน 851) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.4 (หลักสูตรใหม่) (อ่าน 389) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.3 (หลักสูตรใหม่) (อ่าน 195) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.2 (หลักสูตรใหม่) (อ่าน 347) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.1 (หลักสูตรใหม่) (อ่าน 190) 23 ก.ค. 56
รวมคำพื้นฐาน (อ่าน 80) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.6 (ของเดิม) (อ่าน 134) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.5 (ของเดิม) (อ่าน 140) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.4 (ของเดิม) (อ่าน 68) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.3 (ของเดิม) (อ่าน 83) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.2 (ของเดิม) (อ่าน 98) 23 ก.ค. 56
คำพื้นฐานชั้นป.1 (ของเดิม (อ่าน 82) 23 ก.ค. 56
ธรรมกายบุก (อ่าน 121) 23 ก.ค. 56
โปรแกรม ปพ.1 ปรับปรุง 2555 (อ่าน 424) 05 ก.พ. 56
ท่องโลกอาเซียน (อ่าน 273) 06 ส.ค. 55
ศาสนาพุทธ (อ่าน 161) 11 มิ.ย. 55
วันสุนทรภู่ (อ่าน 310) 11 มิ.ย. 55
บทอาขยานชั้นป.6 (อ่าน 5619) 11 มิ.ย. 55
บทอาขยานชั้นป.5 (อ่าน 1807) 11 มิ.ย. 55
บทอาขยานชั้นป.4 (อ่าน 5236) 11 มิ.ย. 55
บทอาขยานชั้นป.3 (อ่าน 2426) 11 มิ.ย. 55
บทอาขยานชั้นป.2 (อ่าน 3570) 11 มิ.ย. 55
บทอาขยานชั้นป.1 (อ่าน 3017) 11 มิ.ย. 55
เอกสารทางการเงิน (อ่าน 216) 08 ม.ค. 55
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชี (อ่าน 191) 07 พ.ย. 54
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชี (อ่าน 254) 07 พ.ย. 54
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชี (อ่าน 502) 07 พ.ย. 54
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชี (อ่าน 214) 07 พ.ย. 54
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชี (อ่าน 186) 07 พ.ย. 54
คำใหม่ในบทเรียนและคำที่นักเรียนควรรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ตามหนังสือเรียนภาษาไทย ชุด ภาษาเพื่อชี (อ่าน 212) 07 พ.ย. 54
คำพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 200) 07 พ.ย. 54
การประเมินโรงเรียน รอบที่ 3 จากสมศ. (อ่าน 231) 02 ส.ค. 54